Phó Thủ tướng ký quyết định chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Việc kết nối, chia sẻ thông tin của công dân giữa các cơ sở dữ liệu phải bảo đảm bảo mật, an ninh mạng, an toàn theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc sử dụng thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, Nghị định số 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP.

Đọc tiếp…