Còn nhiều thách thức trong giảm thiểu nạn phá rừng

Hiện hoạt động tại hơn 65 quốc gia, REDD+ cho phép những người bảo vệ rừng địa phương nhận được các khoản tiền – thường đến từ các nước phát triển. Mục đích là giúp việc bảo vệ rừng hấp dẫn hơn về mặt kinh tế so với việc phá rừng. Tổng giá trị các hoạt động của chương trình ước tính khoảng 2,9 tỷ USD.

Một nghiên cứu của ĐH Lâm nghiệp Việt Nam vào năm 2020 đã phát hiện ra, chương trình Chi trả dịch vụ môi trường rừng đã mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng địa phương trong bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng ở Việt Nam khi chi trả tiền dựa trên hiệu quả chăm sóc rừng. Tuy nhiên, tác động của khoản tiền này đến sinh kế của người dân thay đổi tùy theo địa phương.

Đọc tiếp…

Thanh An