Nạn phá rừng tiếp tục hoành hành ở Việt Nam

Tháng 7 này sẽ đánh dấu 4 năm Việt Nam thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên, một biện pháp để đẩy lùi nạn phá rừng nghiêm trọng.

Từ tháng 7 năm 2016, đã có tổng cộng có 58 địa phương đóng cửa rừng tự nhiên, theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhằm ngăn chặn việc khai thác gỗ của các cơ quan Nhà nước, bao gồm cả những cơ quan được Hội đồng Quản lý Rừng chứng nhận, và đưa ra các cơ chế hỗ trợ để chuyển sang sử dụng vật liệu thay thế.

Đọc tiếp…