Đà Nẵng sẽ miễn học phí năm học tới

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt việc học miễn phí cho học sinh từ mẫu giáo đến trung học phổ thông trong năm học 2023-2024 với ngân sách 408 tỷ đồng (16,3 triệu USD). Quyết định này đã được thông qua tại phiên họp HĐND đầu tuần này, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố duy nhất của Việt Nam cung cấp giáo dục miễn phí cho toàn bộ học sinh phổ thông trong năm nay.

Đọc tiếp…