Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và cấp tỉnh

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 04/2019/QĐ-TTg thành lập, quản lý và sử Quỹ phòng, chống tội phạm. Theo quyết định, Quỹ phòng, chống tội phạm là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương (Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương) và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh) để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm.

Đọc tiếp

Minh Hiển