Hiệp định CPTTP có thể tạo ra 20.000 việc làm cho Việt Nam hàng năm

Theo ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ tạo ra 17.000 đến 20.000 việc làm mỗi năm cho người lao động Việt Nam.

Đọc tiếp …

Vũ Dung