Báo cáo: Tình hình khôi phục việc làm, tăng thu nhập hậu Covid

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê (GSO) tình hình lao động, việc làm đang dần phục hồi theo quý và thu nhập bình quân hàng tháng tăng 1 triệu đồng (43,69 USD) trong quý đầu tiên.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu lên những vấn đề cần được giải quyết. Mặc dù số người có việc làm tăng lên, nhiều người trong số họ là lao động phi chính thức làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Số lượng người lao động tự do đã giảm và không trở lại mức trước đại dịch.

Đọc tiếp…

Phan Anh