Covid khiến người lao động chấm dứt tham gia bảo hiểm xã hội

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết họ “lo ngại” rằng dịch Covid-19 đã khiến nhiều người lao động ra khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội.

Trong 10 tháng đầu năm nay, hơn 700.000 người đã đăng ký chấm dứt tham gia bảo hiểm xã hội và rút số tiền tích lũy mà họ và người sử dụng lao động đã đóng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, BHXH Việt Nam cho biết.

Để đủ điều kiện nhận lương hưu, người lao động cần đóng bảo hiểm ít nhất 20 năm.

Đọc tiếp…

Hong Chieu, Le Tuyet