Vắc-xin COVID-19 có thể bắt đầu thử nghiệm trên người vào cuối năm nay

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam có thể tiến hành thử nghiệm vắc-xin ngừa virus corona chủng mới (COVID-19) trên người vào cuối năm nay, với điều kiện các quy trình nghiên cứu và sản xuất vắc-xin được triển khai kịp thời.

Hiện tại, Việt Nam là một trong 42 quốc gia có khả năng sản xuất vắc-xin và là một trong 38 quốc gia thành lập đơn vị quản lý vắc-xin theo tiêu chuẩn của WHO, mở đường cho việc hợp tác với các quốc gia khác trong xuất khẩu vắc-xin.

Đọc tiếp…