Hệ thống cảnh báo sớm COVID-19 do các nhà khoa học Việt Nam phát triển

Hệ thống cảnh báo sớm dịch COVID-19 đã được Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (IPMPH) thuộc Trường Đại học Y Hà Nội giới thiệu vào ngày 1/3. Hệ thống này cung cấp các thông tin phân tích về nguy cơ dịch bệnh và khả năng đáp ứng của các quốc gia tại địa chỉ http://covid19global.net.

Bên cạnh việc ghi nhận các sự kiện mắc, tử vong và hồi phục, hệ thống này sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, đánh giá các nguy cơ có thể phát dịch ở các khu vực khác nhau trên thế giới trong mối tương quan về đặc tính của virus corona mới (SARS-CoV-2), hành vi quần thể và các yếu tố sinh thái .

Đọc tiếp…