Cuộc khủng hoảng Covid-19 làm giảm thu nhập, suy giảm điều kiện sống của hàng chục nghìn hộ gia đình

Các khảo sát đều cho thấy điều kiện sống của nhiều người dân Việt Nam đã suy giảm do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế học không khuyến nghị gói hỗ trợ thứ hai.

Trong đợt khảo sát thứ hai, Ngân hàng Thế giới (WB) đã thực hiện phỏng vấn qua điện thoại gần 4.000 hộ gia đình trên cả nước từ ngày 27/7 đến ngày 12/8, cùng thời điểm xảy ra đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ hai. Kết quả khảo sát lần này của WB cho thấy 1/3 số hộ gia đình có thu nhập thấp hơn so với tháng trước đó. Trong khi đó, con số này là 70% ở cuộc khảo sát đầu tiên, cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi.

Chuyên gia Phạm Thế Anh – Kinh tế trưởng VEPR – cho rằng, nếu gói hỗ trợ đầu tiên chưa được giải ngân hết thì ban hành gói hỗ trợ mới vào lúc này là không cần thiết. Gói hỗ trợ thứ hai sẽ làm tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước hơn là tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế và xã hội.

Đọc tiếp…

Ha Duy