Vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước nâng cao hiệu quả sản xuất nhờ mô hình canh tác mới

Tỉnh Kiên Giang (Đồng bằng sông Cửu Long) trong những năm gần đây đã nâng cao hiệu quả sản xuất khi bắt đầu luân canh trồng lúa và nuôi tôm trên đồng ruộng, và chuyển sang trồng các loại cây khác trên những ruộng trồng lúa năng suất thấp.

Việc chuyển đổi này là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh và Nghị quyết 120 của Chính phủ được ban hành vào năm 2017 về phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp…