Công bố đường dây nóng tiếp nhận tố giác tham nhũng

Thanh tra Chính phủ vừa công bố 2 số điện thoại cũng như địa chỉ hòm thư tiếp nhận các thông tin phản ánh về tham nhũng.

Thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua số điện thoại và hộp thư điện tử như sau:

– Tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp (trong giờ hành chính): 08048228

– Tiếp nhận thông tin bằng tin nhắn qua điện thoại di động: 0911156161

– Tiếp nhận thông tin qua hộp thư: cucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn

Đọc tiếp…