Hội nghị COP 24 cuối cùng đã đạt được sự đồng thuận duy trì Thỏa thuận Paris – Thắng lợi của nỗ lực đa phương

Cuộc đàm phán cam go tại Ba Lan vừa kết thúc thành công, đạt đồng thuận về các bước đi thực thi Thỏa thuận Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu. Việc gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ nhất trí chương trình nghị sự chung vì tương lai hành tinh còn là thắng lợi lớn của hợp tác quốc tế, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương có nguy cơ suy yếu trước xu hướng bảo hộ và chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Đọc tiếp …