HTX cần được khuyến khích tham gia trồng rừng

Liên minh hợp tác xã Việt Nam (VCA) cho biết, để thúc đẩy trồng rừng với sự tham gia của các hợp tác xã, các tỉnh, thành phố cần tư vấn và hỗ trợ hợp tác xã, các nhóm hợp tác và hộ gia đình để phát triển và quản lý rừng một cách hiệu quả và bền vững vào năm 2018. Theo VCA, 40% hợp tác xã, các nhóm hợp tác và các hộ gia đình tham gia vào ngành lâm nghiệp dự kiến sẽ có thị trường tiêu thụ ổn định vào năm 2020.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN