Hợp tác trong đào tạo nghề vẫn còn lỏng lẻo

Báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã chỉ ra mối quan hệ đối tác giữa các trường dạy nghề và các công ty vẫn lỏng lẻo và không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường lao động.

Ông Vũ Tiến Lộc, trưởng phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, các công ty là động lực chính để thúc đẩy đào tạo nghề tại Việt Nam. Chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách và chương trình khung, còn nhà tuyển dụng đóng vai trò là nhà đầu tư và định hướng cho giáo dục nghề nghiệp của đất nước.

Đọc tiếp…