Hội thảo tham vấn Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Ngày 20/12, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo tham vấn “Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030”, với sự tham gia góp ý kiến của đại diện các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và một số địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Võ Thành Đông  cho biết dựa trên đánh giá về những thành tựu và hạn chế trong quá trình triển khai Chiến lược Quốc gia về Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Đọc thêm…