Chuyên gia: Chất thải xây dựng nên được tái chế

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, kéo theo đó là tình trạng rác thải ngày càng nhiều, việc tái chế rác thải xây dựng là cần thiết vì nó không chỉ tận dụng được nguồn tài nguyên mà còn bảo vệ môi trường.

Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn. Dự kiến đến năm 2050 toàn bộ chất thải rắn sẽ được thu gom, tái chế và xử lý hoàn toàn bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với từng địa phương.

Đọc tiếp…