Các hoạt động bảo tồn bị tạm dừng vì không thể tiếp cận thực địa do sự lây lan của COVID

Trong 2 năm trở lại đây, các dự án bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ rừng ở Tây Nguyên đã bị trì hoãn hoặc bị tạm dừng do các hoạt động du lịch và tụ tập đông người bị hạn chế bởi các biện pháp phòng chống COVID-19.

Ông Trịnh Viết Ty, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai, cho biết dịch COVID-19 đã làm gián đoạn kế hoạch tuần tra thường xuyên, khảo sát thực địa giữa các chuyên gia quốc tế và cộng đồng người dân tộc tại địa phương.

Đọc tiếp…