Hội nghị về giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai

Ngày 2-4, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc tổ chức hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.

Đọc tiếp

Phóng viên TTXVN