Hội nghị đánh giá nguồn cung nước sạch nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Bắc đã tổ chức một hội nghị vào ngày 21 tháng 9 để xem xét quản lý nước sạch và định hướng tương lai.

[…] Với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) trong bốn thập kỷ qua, tỷ lệ người dân nông thôn tiếp cận nước sạch đã tăng từ 36% năm 1999 lên 88,5% hiện nay. Khoảng 44% người dân nông thôn (trên 28 triệu người) đã tiếp cận nguồn nước từ các trạm nước tập trung và phần còn lại từ các công trình quy mô hộ gia đình.

Chi tiết

Phóng viên TTXVN