Hội nghị tổng kết phong trào xây dựng nông thôn mới

Ngày 27 tháng 9 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”.

Cho đến nay, tổng cộng 52 tỉnh, thành phố trên cả nước đã phê duyệt và triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở cấp tỉnh. Dự kiến khoảng 2.490 sản phẩm sẽ tham gia chương trình vào năm 2020. 

Tại hội nghị, nhiều đơn vị và địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm và các mô hình hiệu quả, đồng thời đề xuất định hướng và khuyến nghị để khắc phục những khó khăn trong việc thực hiện chương trình Nông thôn mới.

Đọc tiếp…