Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Bộ LĐ-TB & XH và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam vừa phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo ngày 20/4 nhất trí rằng trong giai đoạn 2012-2022, các chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam đã được xây dựng và hoàn thiện một cách toàn diện và bao trùm, trở thành một yếu tố quan trọng để đảm bảo cuộc sống cho người dân, đặc biệt là người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn và người dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đọc tiếp…