Hội thảo thúc đẩy hợp tác bảo vệ sông Mekong

Hội thảo về tăng cường hợp tác bảo vệ sông Mekong thông qua các phương pháp quy hoạch năng lượng nước thông minh hơn và ứng dụng rộng rãi năng lượng tái tạo trên phạm vi toàn khu vực sông Mekong đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28/6. Sự kiện này được tổ chức bởi Trung tâm Stimson, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Hội thảo đã đề xuất thúc đẩy mua bán điện giữa Việt Nam và Lào, đặc biệt là thực hiện kế hoạch tổng thể chiến lược về nước và năng lượng ở Việt Nam và Lào; và thay đổi danh mục đầu tư năng lượng của cả hai nước để giảm thiểu tác động về môi trường, xã hội và chính trị.

Đọc tiếp…