Hội thảo về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số ở khu vực ĐBSCL

Ngày 5/4, tại Sóc Trăng đã diễn ra hội thảo “Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025″.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch và phương án triển khai thực hiện chương trình. Các đại biểu nêu rõ ngoài việc nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển kinh tế – xã hội vùng cần chú trọng hơn nữa việc thúc đẩy tổ chức sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, chăm lo đời sống tinh thần của người dân, hỗ trợ khởi nghiệp. 

Đọc tiếp…