Hội thảo đánh giá chính sách quản lý tài nguyên, môi trường vùng ĐBSCL

Ngày 04/10/2022, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) kết hợp cùng với Học viện Chính trị khu vực IV và Trường Đại học Northumbria (vương quốc Anh) tổ chức hội thảo quốc tế: Đánh giá hệ thống chính sách quản lý tài nguyên, môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hướng đến thích ứng biến đổi khí hậu. Tại hội thảo, các đại biểu chỉ rõ, ĐBSCL có vị trí chiến lược, vai trò đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các chuyên gia đã trình bày ví dụ về một số mô hình quản lý hiệu quả ở Việt Nam và các quốc gia khác, đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm phát triển bền vững ĐBSCL để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp…