Hội nghị thông qua Lời kêu gọi hành động Hà Nội về phát triển toàn diện trẻ em

Hội nghị Phát triển toàn diện trẻ em (ECD) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã thông qua Lời kêu gọi hành động Hà Nội về việc thực hiện ECD trong phiên bế mạc tại Hà Nội vào ngày 6 tháng 12. Lời kêu gọi dự kiến sẽ góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy thực hiện ECD hiệu quả ở mỗi đất nước trong khu vực trong tương lai gần.

Trong 4 ngày diễn ra, Hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2019 về ECD, nơi quy tụ hơn 600 đại biểu từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ và 44 tổ chức quốc tế, đã thảo luận về một số vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, từ việc ban hành khung pháp lý, xây dựng chiến lược và chính sách, phân bổ nguồn lực đến các giải pháp kỹ thuật.

Đọc tiếp…