Bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ khiến lao động nước ngoài rời khỏi Việt Nam

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến cho quy định mới yêu cầu lao động nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội. 

Đọc tiếp …

Ngân An