Thiếu cảnh giác và thiếu tuân thủ gây ra làn sóng Covid-19 mới tại Việt Nam

Tâm lý buông lỏng cảnh giác, vi phạm những nguyên tắc phòng chống dịch đã khiến cho cuộc chiến chống lại các biến thể virus cũng như những thách thức khác mà Việt Nam đang phải đối phó trở nên nghiêm trọng hơn trong làn sóng Covid-19 lần thứ 4.

Sau hơn một tháng không xảy ra lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, dịch đã bùng phát trở lại kể từ ngày 27/4 với một nhân viên khách sạn bị lây nhiễm từ một nhóm chuyên gia Ấn Độ cách ly tại khách sạn ở tỉnh Yên Bái.

Đợt bùng phát Covid-19 lần thứ tư của Việt Nam đã cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với những đợt bùng phát trước đó tại thành phố Đà Nẵng năm ngoái hoặc tại tỉnh Hải Dương vào đầu năm nay: nhiều điểm nóng; nhiều biến thể khác nhau; những khó khăn trong việc truy vết các ca F0; và đã ghi nhận các ca bệnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Đọc tiếp…

Le Phuong, Thuy An, Le Ca