Doanh nghiệp lúng túng khi thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải KNK

Mặc dù Chính phủ Việt Nam đưa ra chủ trương phát triển nền kinh tế các-bon thấp, song nhiều doanh nghiệp đang loay hoay trong việc áp dụng các giải pháp phù hợp để sản xuất kinh doanh thân thiện hơn với môi trường.

Ông Lương Quang Huy, Trưởng phòng Giảm phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô dôn thuộc Cục Biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE), cho biết Bộ TN&MT đang hoàn thiện thông tư về quy định kỹ thuật để đo lường, báo cáo và thẩm định giảm phát thải khí nhà kính (GHG) và kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải. Thông tư này sẽ hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các nhóm gây ra lượng lớn phát thải KNK, vì các doanh nghiệp này vẫn còn lúng túng về các công việc liên quan đến kiểm kê KNK và giảm phát thải.

Đọc tiếp…