Sáng kiến cộng đồng có thể “cứu” môi trường

Khi có kiến thức và kỹ thuật mới, cộng đồng địa phương có thể áp dụng các sáng kiến, góp phần thích ứng với biến đổi môi trường diễn ra mạnh mẽ. Đó là nội dung chính của hội thảo “Xây dựng năng lực thích ứng biến đổi môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long” ngày 28/12.

Đọc tiếp …

Lan Nguyễn