Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về quyền con người

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ban, ngành đoàn thể Trung ương triển khai một số nhiệm vụ để hiện thực hóa Đề án về truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.

Theo đó, cần tổ chức các hội nghị tuyên truyền rộng rãi về đề án được phê duyệt tại Quyết định 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về quyền con người cũng như phản bác các luận điệu xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Đọc tiếp…