Khóa tập huấn truyền thông về bảo vệ không khí sạch

Ngày 4/7 tại Hà Nội, Trung tâm Live and Learn và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã đồng tổ chức một khóa tập huấn cho các phóng viên và cán bộ truyền thông nhằm tăng cường nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ không khí .

Khóa tập huấn kéo dài 2 ngày đã cung cấp thông tin về nguyên nhân và tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe của người dân cũng như các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng không khí. Khóa học cũng trang bị cho người học một số kinh nghiệm để viết những câu chuyện về ô nhiễm không khí và ô nhiễm môi trường.

Đọc tiếp…