Trạm y tế tuyến xã phấn đấu thu hút bệnh nhân tại địa phương

Các trạm y tế xã đã và đang cải thiện cơ sở vật chất, dịch vụ khám chữa bệnh để thu hút thêm người dân địa phương, giảm quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến thành phố và tuyến tỉnh. Theo các chuyên gia y tế, hệ thống y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế quốc gia và nếu làm tốt hệ thống y tế cơ sở có thể đáp ứng được 70% nhu cầu khám chữa bệnh thông thường.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 có trên 90% dân số có hồ sơ sức khoẻ điện tử, 95% cơ sở y tế xã, phường, thị trấn thực hiện y tế dự phòng và điều trị một số bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, và đến năm 2030, hơn 95% dân số có hồ sơ sức khoẻ điện tử, và 100% trạm y tế cơ sở được điều trị một số bệnh không lây nhiễm.

Đọc tiếp…