Ủy ban Châu Âu hoan nghênh quyết định của Nghị viện Châu Âu về việc phê chuẩn các Hiệp định thương mại và đầu tư EU-Việt Nam

Ủy ban châu Âu hoan nghênh quyết định của Nghị viện Châu Âu ngày hôm nay (12/02) về việc phê chuẩn các Hiệp định tự do về Thương mại và Đầu tư giữa EU và Việt Nam. Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2020, sau khi Việt Nam hoàn tất thủ tục phê chuẩn.

Hiệp định Thương mại sẽ gỡ bỏ gần như toàn bộ thuế quan đối với hàng hóa được giao dịch giữa hai bên và sẽ bảo đảm tôn trọng quyền lao động, bảo vệ môi trường và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu thông qua các cam kết mạnh mẽ được ràng buộc về mặt pháp lý về phát triển bền vững.

Đọc tiếp…