Cà phê, cao su và nhiều loại cây khác bị ảnh hưởng bởi chính sách chống phá rừng mới của EU

Theo một báo cáo từ Liên minh châu Âu, khoảng 90% nạn phá rừng trên thế giới hiện nay là do mở rộng diện tích đất nông nghiệp. Đây là một trong những lý do chính tại sao EU đang thực thi các quy định về mua bán hàng hóa và sản phẩm hợp pháp và “không phá rừng”. Việt Nam, một trong những nhà xuất khẩu chính các sản phẩm từ lâm nghiệp cho thị trường EU, đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc thích ứng với các chính sách mới này.

Ủy ban Châu Âu sẽ sử dụng một hệ thống định chuẩn để đánh giá các quốc gia và mức độ rủi ro mất rừng và suy thoái rừng do việc sản xuất các hàng hóa trong phạm vi của quy định này.

Đọc tiếp…