Phát triển nhiệt điện than: Công nghệ nào cho Việt Nam

Các chuyên gia năng lượng đã trấn an công chúng rằng Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến trong các nhà máy nhiệt điện đốt than, tiếp tục là lựa chọn chính cho các dự án phát điện.

Đọc tiếp …

Kim Chi