Ra mắt Bộ ấn phẩm bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhằm giúp nông dân giảm thiểu và ứng phó với rủi ro khí hậu như lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra mắt Bộ ấn phẩm bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CS-MAP).

CS-MAP tích hợp kiến thức địa phương với nghiên cứu khoa học để xây dựng bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cho sản xuất lúa gạo, phù hợp với từng địa phương. CS-MAP đã được triển khai tại năm vùng sinh thái của Việt Nam và được phát triển bởi Cục Trồng Trọt và Chương trình Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Nông nghiệp và An ninh Lương thực Đông Nam Á (CCAFS SEA).

Đọc tiếp…