Đề án ứng phó với biến đổi khí hậu cho các khu vực đô thị đã được phê duyệt

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu trong 10 năm tới. Đề án bắt đầu thực hiện từ năm nay, tập trung vào ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để nâng cấp và phát triển các khu đô thị, cũng như giảm ô nhiễm không khí, nước và đất.

Đề án sẽ được triển khai tại TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng trong giai đoạn 2021-2025 và sẽ sau đó sẽ mở rộng ra các địa phương khác.

Đọc tiếp…