Biến đổi khí hậu hay an ninh lương thực

Trên thực tế, để thúc đẩy năng lượng tái tạo, Chính phủ đã đặt mục tiêu mở rộng tổng công suất điện gió lên 800 MW vào năm 2020, 2.000 MW vào năm 2025 và 6.000 MW vào năm 2030.

[…] Ở Việt Nam, đặc biệt là biến đổi khí hậu, hay hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, không còn là một câu chuyện lạ mắt, mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế, sức khỏe và chỗ ở của hàng triệu người.

Đọc tiếp

Vũ Dung