Bộ trưởng: Kết quả Chương trình nghiên cứu BĐKH mang tính thực tiễn cao

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, kết quả của Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020 có thể được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong xã hội.

Với việc triển khai 43 đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình đã cung cấp bằng chứng đáng tin cậy cho việc đánh giá tiềm năng, giá trị của các nguồn tài nguyên quan trọng trên đất liền và biển, đồng thời đề xuất định hướng quy hoạch, quản lý và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên.

Đọc tiếp…