Báo cáo: Biến đổi khí hậu đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải tái cấu trúc

Bên cạnh những thách thức từ biến đổi khí hậu (BĐKH), các doanh nghiệp Việt Nam cũng nhìn nhận BĐKH là cơ hội để tăng tốc trong tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất và tạo ra các sản phẩm và công nghệ mới, theo báo cáo từ Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Quỹ Châu Á tại Việt Nam công bố ngày 19/6.

Báo cáo “Thích ứng để thành công: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp Việt Nam” cho thấy các công ty trong nước đều nhận thức được mức độ cần thiết của việc ứng phó với thiên tai và BĐKH, và nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, nâng cấp công nghệ sản xuất và mua bảo hiểm để bảo vệ doanh nghiệp trước thiên tai.

Đọc tiếp…