Phát triển năng lượng sạch vẫn là giấc mơ xa vời ở Việt Nam

Các nhà đầu tư đã từng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch của Việt Nam hiện nay đang phải gánh chịu hậu quả vì dự án không có khả năng sinh lời, điều này khiến cho giấc mơ về năng lượng sạch của Việt Nam trở nên xa vời. Giá điện gió và năng lượng mặt trời thấp, cũng như việc thiếu vắng sự hỗ trợ từ chính phủ hoặc các khoản vay ưu đãi là những lý do rút lui của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đọc tiếp …

Phóng viên Tuổi Trẻ News