Từ tháng 7, sẽ tăng mức lương cơ sở cho công nhân viên chức

Lương cơ bản của công nhân viên chức và những người công tác trong lực lượng vũ trang sẽ tăng từ mức hiện tại 1,3 triệu đồng lên mức 1,39 triệu đồng kể từ ngày 1/7/2018.

Đọc tiếp …

Phóng viên TXVN