Lạm dụng trẻ em phổ biến ở Việt Nam

Tình trạng lạm dụng trẻ em hiện đang phổ biến ở Việt Nam. Tất cả các hình thức lạm dụng – tinh thần và cơ thể – đều gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ nhỏ. Trong một số trường hợp, trí nhớ và sức khỏe của đứa trẻ đó cũng bị ảnh hưởng.

Đọc tiếp …

Phóng viênMedical Xpress