Chi phí nhân công của Việt Nam ở mức cao hàng đầu Đông Nam Á

Theo báo cáo “Việt Nam: Tăng cường năng lực cạnh tranh và liên kết giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ” của Ngân hàng Thế giới, chi phí nhân công của Việt Nam ở mức cao hàng đầu Đông Nam Á.

Theo báo cáo này, chi phí lao động cho mỗi doanh nghiệp được tính bằng tổng tất cả các khoản chi cho người lao động chia cho số lao động. Mặc dù chi phí lao động của Việt Nam cao hơn các nước khác trong khu vực, báo cáo này cũng chỉ ra rằng chi phí lao động đã phản ánh đúng năng suất của mỗi nước, vì vậy đây không phải là một hạn chế lớn đối với năng lực cạnh tranh.

Đọc tiếp…