Cần thay đổi trong khung pháp lý về lưới điện thông minh

Hội thảo tư vấn  tổng kết đánh giá và khuyến nghị về ứng dụng lưới điện thông minh đã được tổ chức tại Hà Nội.

Một nhóm các chuyên gia tư vấn quốc tế đã trình bày kết quả nghiên cứu và đánh giá khung pháp lý hiện có của Việt Nam, đề cập đến các thông lệ quốc tế tốt nhất và đề xuất một khung pháp lý cho việc áp dụng lưới điện thông minh. Các lỗ hổng đã được chỉ ra trong các quy định về tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, các quy định về triển khai công nghệ năng lượng thông minh, các tiêu chuẩn kỹ thuật cho công nghệ năng lượng thông minh, các quy định kỹ thuật và các tiêu chuẩn kết nối lưới.

Đọc tiếp…

Minh Do