Những thách thức nảy sinh trong tái cấu trúc trong nông nghiệp

Xung đột thương mại trên thế giới, biến đổi khí hậu và dịch bệnh thoạt nhìn có vẻ là trở ngại đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp nhìn nhận đây là cơ hội để tăng tốc tái cấu trúc chuỗi giá trị và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đọc tiếp…