Hiệu quả trồng rừng tại một huyện ở Tây Nguyên

Rừng nhân tạo ở huyện M ’Drak của tỉnh Đắk Lắk đã và đang mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương, những người được phép khai thác loại rừng này và đồng thời làm tăng độ che phủ rừng. Huyện có diện tích rừng trồng lớn nhất Tây Nguyên với 15.000ha rừng nhân tạo, chủ yếu là cây keo.

Theo Hạt Kiểm lâm, việc trồng rừng đã giúp huyện tăng độ che phủ rừng và ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép rừng tự nhiên.

Đọc tiếp…