Tín chỉ carbon bén rễ trong lĩnh vực nông nghiệp

Tín chỉ carbon đang thu hút sự chú ý trong lĩnh vực nông nghiệp như một công cụ để thúc đẩy các phương thức canh tác bền vững và cải thiện thu nhập của nông dân.

Ngân hàng Thế giới sẽ huy động 40 triệu USD trong giai đoạn 2023-2024 và 60 triệu USD trong giai đoạn 2025-2026 để chi trả cho lượng tín chỉ carbon được tạo ra từ một triệu ha ruộng lúa chất lượng cao có hàm lượng carbon thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đọc tiếp…